Metodovning_mom3vt09 - Scribd

7941

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

Hur länge sedan hände det? Ju större tid som gått sedan händelsen, desto större skäl att tvivla på källan. Trots att Ansgar levde och verkade främst under första hälften av 800-talet à närhetskriteriet i tid är inte uppfyllt; trots att Ansgar under stor del av sin verksamma period verkat utomlands i Danmark och enligt Rimberts uppgifter i Sverige samt även fått fly från biskopssätet i Hamburg p.g.a. vikingarnas härjningar på 840-talet à närhetskriteriet om plats endast delvis uppfyllt (närhetskriteriet). Om vi har en källa som berättar om Alariks plundring av Rom år 410. Var personen som skrev närvarande när plundringen ägde rum eller levde berättaren på 600-talet?

  1. Harda vokaler svenska
  2. Luftkvalite stockholm
  3. Ib autos pudsey

Här berättas om samtidighetskriteriet (tid och rum), tendenskriteriet (objektivitet), Källkritik: beroendekriteriet och tendenskriteriet. Hej! Man brukar räkna till fyra källkritiska grundprinciper: äkthet, samtidighet, beroende och tendens. Lars Berggren Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av Källmaterialet skildrar nomadskolan och statens intresse av att åtskilja människor utifrån ”ras”.

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

Äkthetskriteriet - är informationen vad den utger sig för att vara. Närhetskriteriet - komma så nära den verkliga händelsen som möjligt, förmåga att återge skeendet.

Narhetskriteriet

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

Narhetskriteriet

Förra lördagen såg jag en film på TV där en roll förställde Albert Einstein som tillsammans med några kollegor diskuterade tiden.

Narhetskriteriet

Närhetskriteriet (i tid och rum) Tendenskriteriet; En långsam och pedagogisk förklaring kan man se här: Källkritiskt flödesschema: Använd det här Rekommendationerna kring glutaminsyra, glutamater och MSG i livsmedel kan vara minst sagt förvirrande. Mitt kök reder ut de vanligaste begreppen. Se hela listan på lektionsbanken.se närhetskriteriet (att bilparkeringen ska angränsa fysiskt till byggnaden) förutom i de fall parkeringen ligger utanför fastigheten, såvida den parkeringen inte ingår i en samfällighet eller gemensamhetsanläggning i vilken fastigheten har andelar. 2.2.5 Definition av parkering I många fall är det inte klart vad som utgör en parkering.
Metformin

Narhetskriteriet

I det centrala innehållet för kursen Historia 1b lyfts begrepp fram. I detta sammanhang kan allt- Identifikation och sorteringen av källorna.

Beroendekriteriet är bristfälligt då informationen mest troligt har förändrats. Trots att Ansgar levde och verkade främst under första hälften av 800-talet à närhetskriteriet i tid är inte uppfyllt; trots att Ansgar under stor del av sin verksamma period verkat utomlands i Danmark och enligt Rimberts uppgifter i Sverige samt även fått fly från biskopssätet i Hamburg p.g.a. vikingarnas härjningar på 840-talet à närhetskriteriet om plats endast delvis uppfyllt Svar: I det här fallet handlar det framför allt om det som brukar kallas närhetskriteriet, eller samtidighetskriteriet: ju närmre i tid en källa befinner sig till något som skildras desto pålitligare torde den vara, och vice versa. Konkretiserade mål.
Skatteavdrag kostnadsersättning

valutakonvertering dnb
pcon planner
moms pa hotellnatter
bra service och bemötande
utsatta områden sverige 2021
seb uf konto
vem ar sveriges eu kommissionar

Metodovning_mom3vt09 - Scribd

du har kunskaper om förhållandena i Sverige under 1900-talet; du kan förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i (närhetskriteriet). Om vi har en källa som berättar om Alariks plundring av Rom år 410.