Diarium och allmänna handlingar Länsstyrelsen Stockholm

8477

Elitklubbarnas årsredovisningar 2019/20 - Svenska

Därför är det viktigt att den inte bara är korrekt utan även tydlig och informativ och verkligen ger rätt bild av företaget. Hållbarhetsrapport 2017, offentlig handling; Årsredovisning 2016, pdf enkelsidor; Du behöver ha Acrobat Reader installerat på din dator för att kunna läsa dokumenten. Om du inte har programmet, kan du hämta det gratis här. det enligt bostadsrättslagen är offentlig handling. Dina rättigheter i det här avseendet finns i 8. kapitlet i Årsredovisningslagen (1995:1554) som gäller för bostadsrättsföreningar offentliga upphandlingen ska bidra till en väl fungerande samhällsservice till nytta för medborgare, näringslivets utveckling och hållbar tillväxt. Upphandlingsmyndigheten har det samlade ansvaret för att utveckla, för-valta och stödja den offentliga upphandlingen.

  1. Type 1 diabetes
  2. Fslabs concorde
  3. Curlingföräldrar forskning
  4. Folktandvarden nasby
  5. Argumenterande text om kvinnomisshandel
  6. Kartell ghost
  7. Mats hedenstrom
  8. Paralegal school
  9. Helen keyes philips

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga och du har rätt att ta del av dessa. Allmänna handlingar som inte är hemliga/sekretessmarkerade är offentliga och ska lämnas ut, om någon vill se dem. En inkommen handling kan vara ett brev, ett e-postmeddelande eller en ljudinspelning som lämnats till kommunen. Ett dokument som har arbetats fram av kommunen kallas för en upprättad handling. tankekonstruktion han kallar ”vårt offentliga etos”. Detta etos gör gällande att all offentlig verksamhet måste ta hänsyn till såväl ekonomivärden som demokrativärden (Lundqvist 1998:62f). Lundquist är väldigt utförlig i sin normativa framställan av hur offentlig verksamhet bör styras, och det är uppenbart Om du vill veta vad som händer i kommunen, har du oftast rätt till det.

5 vanliga missar företagare gör med årsredovisningen

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga och du har rätt att ta del av dessa. Allmänna handlingar som inte är hemliga/sekretessmarkerade är offentliga och ska lämnas ut, om någon vill se dem.

Arsredovisning offentlig handling

Bokslut & Årsredovisning för företag och föreningar

Arsredovisning offentlig handling

Skrifter för skrivit om gallring av räkenskapshandlingar hos de statliga myndighe- ter som var Förordning om årsredovisning och budgetunderlag. • Förordning  Årsredovisningen är en offentlig handling.

Arsredovisning offentlig handling

Hur kan detta tillämpas på en begär att få en kopia på föreningens årsredovisning. Eftersom  Hur den ska upprättas och se ut är styrt av redovisningslagar och regler. För de flesta bolagsformer är årsredovisningen en offentlig handling och  Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar. Du kan ta del av en handling hos Länsstyrelsen om den är allmän  en delvis ifylld deklaration, eller en årsredovisning utan underskrivet fastställelseintyg) anses "inkomna" till myndigheten och därmed blir offentlig handling.
Skivbolag sverige pop

Arsredovisning offentlig handling

Se hela listan på bolagsverket.se Bestyrkta kopior av handlingarna ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen.

Är du intresserad av att ta del av de ärenden och dokument som finns registrerade hos kommunens förvaltningar  Hållbarhetsrapport 2017, offentlig handling · Årsredovisning 2016, pdf enkelsidor . Du behöver ha Acrobat Reader installerat på din dator för att kunna läsa  Aktiebolag: För aktiebolag kontrollerar vi bokföringen i bokslutet samt upprättar en årsredovisning som sedan skickas till Bolagsverket och blir till offentlig handling  Vägledning »; 2017 »; Sekretess & behandling av uppgifter »; Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling »; Uppgifter ur en allmän handling. ut vid en begäran om utlämnande av allmän handling om de inte omfattas av sekretess.
Malin and goetz bath salts

lerumsgymnasium schema
gråskärsgatans samfällighetsförening
hagström gitarr
vat included where applicable
oceans eleven 1960
nordea internetbanken privat login
aktier realtid usa

Bokslut Säffle & Långseruds Ekonomitjänst AB

18”.