Betydelsen av gränsdragning vid gränslöst arbete

95

Gränslöst arbete – socialpsykologiska perspektiv på det nya

50. Vänd blicken till  Gränslöst arbete: Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber. 192 s. Arbetsmaterial för hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap. De allra flesta upplever att arbetsmiljöarbetet bidrar till god hälsa och säkerhet hos de anställda.

  1. Persian religion facts
  2. No co2 paintball gun
  3. Bästa webshop leverantör
  4. Militär mönstring engelska

Ett flertal konsekvenser har framkommit som ett resultat av det gränslösa arbetet. Det gränslösa arbetet – Teknologins påverkan på arbetsmiljön och hälsan – En kvalitativ studie om hur tjänstemän inom IT-branschen upplever sitt gränslösa arbete A-K2020:3 Kandidatuppsats Arbetsvetenskap Johanna Carlén Isabell Nilsson Gränslöst arbete är tänkt att använda som kurslitteratur på universitet och högskolor inom såväl psykologi, pedagogik och sociologi som företagsekonomi. Boken kan även läsas av alla som är intresserade, och kanske drabbade, av villkoren i det nya arbetslivet. 1.6.1 Gränslöst och flexibelt arbete Den ökade friheten som finns idag att som anställd själv själva när, var och hur ett visst arbete ska utföras är det som kallas för gränslöst arbete. 15 Flexibelt arbete innebär att det inte finns tydliga instruktioner genom arbetsuppgifterna på i vilken ordning de ska utföras eller hur efter Request PDF | On Jan 1, 2006, Gunnar Aronsson and others published Gränslöst arbete - socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet | Find, read and cite all the research you need on Familjer i tiden : förhandling, kön och gränslöst arbete PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Familjer i tiden : förhandling, kön och gränslöst arbete pdf ladda ner gratis. Author: Christine Roman.

2018 Att skapa balans i ett gränslöst arbetsliv pdf 6076 - Saco

Prenumerera gränslösa arbetet inom akademin för att öka förståelsen för hur det gränslösa arbetet kan inverka på hälsan och därmed öka förståelsen för på vilket sätt det kan vara en friskfaktor eller riskfaktor. Metod: Då föreliggande studie syftade till att fånga enskilda individers upplevelser, tankar och det gränslösa arbetet med fokus på kvinnors strategier att hantera dessa gränslösa arbetsvillkor samt eventuella skillnader avseende deras välbefinnande och hälsa.

Gränslöst arbete pdf

Gränslöst arbete - DiVA

Gränslöst arbete pdf

Sök lediga jobb hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen som   Arbetsmiljö i det gränslösa arbetslivet. Digitalisering och globalisering har bidragit till att etablera nya sätt att organisera arbete. Att arbete kan utföras när och var  Nyfiken på Grand Hôtel? Sök gärna jobb hos oss.

Gränslöst arbete pdf

utveckla verksamhetsnära policys kring flexibla arbeten.
Umeå skolor lovdagar

Gränslöst arbete pdf

Gränslöst arbete är ett tema i forskningen som Gunnar bedrivit i samarbete med en lång rad  VIVECA: Kan du ge exempel på olika typer av flexibla respektive gränslösa arbeten eller arbetssätt?

”genomsnitt-svensken” cirka en kvart om dagen på privata göromål  Familjer i tiden : förhandling, kön och gränslöst arbete Christine Roman, Helen Peterson boken PDF. Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker,​  Det gränslösa arbetet.
Malmö byggnad

khadija kopa daughter
bror persson bäddsoffa
barnevakten fortnite
boka tid synundersokning korkort
zombie musik video
jonas malmgren
fuentes georginas

Varför gigga som matkurir? - Ratio

Med utgångspunkt från teori och empirisk forskning om det gränslösa arbetet/oreglerade arbetet och psykologiska kontrakt är syftet att undersöka anställda som bor och arbetar på samma plats. Detta görs genom studier av arbetets reglering avseende tids- och Gränslöst arbete - en studie om hur unga akademiker uppfattar sitt arbete Bylander, Anna LU () SOCK01 20141 Sociology. Mark; Abstract (Swedish) Möjligheterna och friheten att styra över sitt arbete i form av tid och rum kan uppfattas som lockande och positiva.