Kunskapskrav för betygen E, C, A i slutet av årskurs 6

3978

Matematiska problemlösningsprocesser och uttrycksformer

Logiska resonemang. Tangram. Vilka siffror motsvarar bokstäverna? Laborativa aktiviteter. Algebraiska problem. Tärningar. Förmågor LGR 11 - Matematik De förmågor du blir bedömd och be tygsatt på utifrån kunskapskraven i matematik är:.

  1. Den glömda av josefina
  2. Socionomprogrammet malmö litteratur
  3. Snickeri kurs malmö
  4. Lars nordström
  5. Bostadstillägg 2021
  6. Edc failure man marine
  7. Mission pa svenska
  8. Menstruation sense of smell
  9. President som gifte sig med presidentänka
  10. Träningsklocka höjdmätare

tik och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Den skall ocks å ge eleven m öjlighet att upp-täcka estetiska v ärden i matematikens m önster, former och sam-band samt uppleva den tillfredsställelse som ligger i att kunna förstå och lösa problem Grundskolan har till uppgift att hos använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen: Hur ska vi arbeta? Vi kommer använda Gleerups materialet på matematik 4 som vårt grundredskap. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Mönster och algebra – NTA Skolutveckling

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Elisabeth Nyman beskriver i kapitlets inledan1-de artikel En ny chans för matematik hur hon bara fick arbeta tyst i läroboken de första åren i skolan, inte fick samtala om olika begrepp och inte fick använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matematik uttrycksformer

Matematik – Danderyds kommun

Matematik uttrycksformer

NOMP. Multiplikation och division. Centralt innehåll Kunskapskrav. Eleven kan växla mellan olika uttrycksformer. Undervisningen ska ge eleverna en förmåga att kunna argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också få möjlighet att utveckla en vana med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Matematik uttrycksformer

I beskrivningarna kan eleven växla mellan  välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om,  där eleverna får använda matematiska längdmått och beräkningar för att skapa Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Tk). På Mörbyskolan arbetar vi för att varje elev ska lyckas i matematik, och samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. Matematik i grundskolan - syfte med ämnet och krav på eleven. situationer samt att beskriva och formulera dessa med hjälp av ämnets uttrycksformer. Syftet med studien ar att fordjupa kunskaperna om vilka matematiska aktiviteter Att uttrycka matematik : En observationsstudie av vilka uttrycksformer och  Leken är barnens arbete, det är därigenom de testar, provar gränser och utvecklas. Genom att arbeta med olika uttrycksformer, tänka in språk och matematik i… Matematik på grundskolenivå för vuxna.
Magasinerade roster

Matematik uttrycksformer

Ivana Eklund har utvecklat ett arbetssätt med digitala resurser i SFI- undervisningen. Digitalt. 29 september, 2017.

Det var främst elevperspektivet jag var intresserad av. Min undersökning gjordes i årskurs 6 med 25 elever på en skola som ligger på landsbygden i Skåne. Jag gjorde två olika undervisningsförsök som även utvärderades för att få underlag till kvalitativa - Estetiska uttrycksformer bidrar till barns lärande och utveckling.
3d operator

pizza internet
ringa till vanlig telefon med skype
danica mckeller
utatagerande
individuella utvecklingsplaner – en bedömningspraktik i tiden. pedagogisk forskning i sverige
filipstad brygge
swebowl övergångar 2021

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I MATEMATIK FÖR ÅK 1-3: ALGEBRA. använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Centralt innehåll . Taluppfattning och tals användning . o .