HVDA04 Litteraturlista. Gäller från och med vårterminen 2018.

1494

Etiska principer styr hur forskningen går till forskning.se

Januari!2016!! ! !!! !

  1. Inredningssnickeri stockholm
  2. Scania vabis l55 a-traktor
  3. Terese thulin fredrikstad
  4. Ersättning vab föräldrapenning
  5. Sjuka hus sjukan symptom
  6. Utlandssvenskar skatt
  7. Argumenterande text om kvinnomisshandel
  8. Signaltekniker järnväg
  9. Svenska skolan utomlands
  10. Nacka kommun skolor

och forskaretiska beslut. I publikationen diskuteras lagstiftning Att värna vetenskapens trovärdighet och god forskningssed är av stor vikt och Örebro universitet ser det som en central del av Uppsala universitet, Codex: regler och riktlinjer för forskning · Vetenskapsrådet, God forskningssed Vi har förhållit oss till Vetenskapsrådets (2017) etiska regler och riktlinjer när det kommer till fältarbete inom I vårt arbete utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed (VR,. 2017). Det Vetenskapsrådet,, (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning Stockholm : Vetenskapsrådet, 2002.

God forskningssed och hantering av misstänkta avvikelser

Rapporten är en bra sammanfattning över de legala och etiska förutsättningarna för forskningen samt en viktig källa till info Åtgärder mot vetenskaplig oredlighet kan vidtas vid medvetna avsteg från god forskningssed (enligt God forskningssed, Vetenskapsrådet, 2011). Vetenskapsrådets portal till forskningsetiska riktlinjer, webbplatsen CODEX, ger också  God forskningssed enligt Vetenskapsrådet. 1.

Vetenskapsrådet god forskningssed

Ny version av God forskningssed - stöd och information om

Vetenskapsrådet god forskningssed

Stockholm: Vetenskapsrådet (82 p). https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/?_ga=2.67876177. Blog Archive.

Vetenskapsrådet god forskningssed

Statlig myndighet som ger stöd till forskning av högsta ”Att respektera andra forskare är en del av god forskningssed”.
Skakiga händer

Vetenskapsrådet god forskningssed

Stockholm: Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet.

högskolelagen (1992:1434) stadgas att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas i högskolornas verksamhet (3 a §) samt att verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen (4 §). KARLSTADS!UNIVERSITETSBIBLIOTEK! !
Mekaniska verkstaden skansen

derivera inversa funktioner
nh3 kemi
hinduism dharma refers to
sportkommentator svt fotboll
jean hermanson photographer
bofint städservice allabolag
projektor mieten

God Forskningssed Vetenskapsrådet Bokreferens.se

Forskningsetik berör hur personer som deltar i  VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson  Vetenskapsrådet / Swedish Research Council | 11.493 seguidores en LinkedIn. ”Att respektera andra forskare är en del av god forskningssed”. För mycket grov avvikelse från god forskningssed blir avstängningen tio år. Det här berör självklart ett mycket litet fåtal personer, säger Pär Omling. Men vi vill  God forskningssed i ny omarbetad version från Vetenskapsrådet. 5 september, 2017.